គណិតថ្នាក់ទី9 | មេរៀនទី3: កន្សោមពីជគណិត | លំហាត់ទី18 ចូរគណនាកន្សោមសនិទាន | Tutor Math Grade 9

គណិតថ្នាក់ទី9 | មេរៀនទី3: កន្សោមពីជគណិត | លំហាត់ទី18 ចូរគណនាកន្សោមសនិទាន  | Tutor Math Grade 9

គណិតថ្នាក់ទី9 | មេរៀនទី3: កន្សោមពីជគណិត | លំហាត់ទី18 ចូរគណនាកន្សោមសនិទាន | Tutor Math Grade 9

គណិតថ្នាក់ទី9 | មេរៀនទី3: កន្សោមពីជគណិត | លំហាត់ទី18 ចូរគណនាកន្សោមសនិទាន | Tutor Math Grade 9

[ ឆាណែល SAMBATH KUNTHEA នេះ បានបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការរៀន និងស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យា ដែលស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ និងចំណេះដឹងទូទៅបន្ថែមទៀត ។ វីដេអូ (VIDEOS) ត្រូវបានអាប់ឡូត (UPLOAD) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមមេរៀននៃកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា វីដេអូយើងខ្ញុំ (VIDEOS) ទាំងនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ (VIDEOS) យើងខ្ញុំ! ]

🌟ღ❣️ 💞 CONNECT WITH ME 💕❣️ღ🌟⤵️
🔵បើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះ ជាប្រយោជន៍អ្នកសិក្សាទាំងអស់ និងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំតាម Online សូមជួយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត ដល់ការផលិតវីដេអូនេះផង តាមរយៈ ៖ ⤵️
👉ABA : 001146165 ( CHEA SAMBATH )
👉Acleda ( អេស៊ីលីដា ) : 096 8099 366

🔵 អ្នកគ្រូ អ៊ឹង គន្ធា មានទទួលបង្វឹកសិស្ស និងបង្រៀនសិស្សតាម Online ចាប់ពីថ្នាក់ទី ៧ ដល់១២ លើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា (ទូរស័ព្ទលេខ: ☎️📞 (Smart) 070220006) ។
➤សូមជួយចុច Like page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Videos ចែករំលែកពីចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យា Facebook page
👉https://bit.ly/3dEZTrk

Please LIKE 👍 | COMMENT 💬 | SHARE ♻️ | SUBSCRIBE 💙 FOR MORE VIDEOS | ✌️algebra tutors,math grade 11,លិ្បចក្នុងការគណនាគណិតវិទ្យា,កន្សោមពីជគណិត,មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧,ចូរពន្លាតកន្សោម,ដាក់កន្សោមជាផលគុណនៃកត្តា,សម្រួលកន្សោមសនិទាន,គណនាកន្សោមសនិទាន,គណិតថ្នាក់ទី៦,គណិតថ្នាក់ទី៧,គណិតថ្នាក់ទី៨,គណិតថ្នាក់ទី៩,math grade 12,វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា,លិ្បកក្នុងការគណនាគណិតវិទ្យា,វិធីគណនាការេកន្ទុយ៥,គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩,មេរៀនទី១: ចំនួនអសនិទាន,លំហាត់ទី១: ឬសការនិងឫសគូប,ប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិ,ប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩,ប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២,លីមីត,math grade 9,Tutor Math Grade 9

algebratutors.org

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and MasterTemplate